Kantersieg folgt bitterer Rückschlag

2013-07-01-MM